L'Etnobiologia com un nou recurs important en educació ambiental

Curs realitzat del 21 de març fins al 19
de maig de 2007 al CEFIRE d'Alacant:

 INTRODUCCIÓ

Què és l'Etnobiologia? Una resposta errònia: l'estudi dels usos tradicionals dels éssers vius.
Durant l'última dècada tot allò relacionat amb l'ús dels recursos naturals ha anat cobrant interès des de diversos àmbits, especialment en l'acadèmic, l'educatiu i el popular.
No obstant això, el sorgiment, diguem que, espontani, de grups, estudis, treballs o activitats, etc., sobre aquesta temàtica ha provocat gran confusió en els seus objectius i la seua utilitat.
La tan diferent situació socioeconòmica i cultural dels territoris europeus respecte dels països on l'Etnobiologia es va iniciar (i on ja és un cos disciplinar consolidat), precisa d'importants matisacions a l'hora de la seua aplicació.
En no fer-se així, arribem a un enfocament no sempre productiu, ni eficaç ni eficient des d'un punt de vista educatiu i, per tant, tampoc funcional ni tècnicament ni social.
Així, una revisió conceptual i terminològica, com també del que fins a ara s'ha fet i del que interessa fer en el futur, ajudarà a optimitzar en gran mesura l'ús d'aquest nou camp de coneixements.OBJECTIUS

- Introduir al professorat a les temàtiques etnobiològiques amb la finalitat de veure el potencial encara poc explotat que tenen i la necessitat de ser usades per a actualitzar les estratègies d'educació ambiental, especialment, en àmbits locals o comarcals.

- Analitzar i discutir els principals errors, tòpics, hàbits, etc., considerats ineficaços per a l'ús de recursos etnobiològics en educació ambiental. Trencar tòpics.

- Exposar, descriure i introduir els principals itineraris etnobiològics de les comarques de la província d'Alacant. Introducció a itineraris etnobotànics i etnoecològics essencialment.CONTINGUTS DEL MÒDUL TEÒRICBLOC TEMÀTIC I: Introducció a l'Etnobiologia

● Introducció, definicions i conceptes
● Introducció general al cos disciplinar: etnobotànica, etnozoologia, etnogeognòsia, etc.
● Introducció al sistema metodològic: epistemologia, la tècnica, aplicació de la tècnica, etc.
● Confusions i malentesos freqüents en diversos àmbits: acadèmic, científic i tècnic, periodístic, popular, etc.
● De l'Etnobiologia a l'Etnoecologia

BLOC TEMÀTIC II: Aportacions de l'Etnobiologia a l'educació ambiental

● Noves maneres d'entendre els recursos naturals: de la contemplació a l'ús i de la ignorància a les possibilitats.
● Noves maneres de percebre l'entorn: del valor subjectiu al valor objectiu o de l'observació clàssica a una més completa.
● Enriquiment i complementació dels coneixements i mètodes clàssics
● Aportacions concretes segons disciplines
● Tòpics obsolets i contraproduents.

BLOC TEMÀTIC III: Treballant l'Etnobiologia en educació ambiental I

● Tipus d'actuacions educatives i possibilitats reals i útils
● Aspectes prioritaris a tenir en compte en dissenys d'actuacions educatives que utilitzen recursos etnobiològics.
● Tòpics obsolets i contraproduents.
● Tipus d'itineraris etnobotànics.
● Itineraris amb component etnzoològica i etnogeognòsica.
● Tipus d'itineraris etnoecològics.
● Exemples més destacables; importància, valor i característiques de cada itinerari.
● Consells i suggeriments per a preparar itineraris etnobiològics i etnoecològics en educació ambiental.

MÒDUL PRÀCTIC

BLOC TEMÀTIC IV: Treballant l'Etnobiologia en educació ambiental II

● Discussió sobre objectius, mètodes i efectivitat de la utilització dels recursos a emprar
● Recursos documentals i metodològics
● Estudi de casos i exemples ja realitzats.
● Preparació de les eixides de camp

BLOC TEMÀTIC V: Eixides de camp

● Eixida de camp I: Excursió etnobiològica al litoral de la Marina Alta. Continguts: sistemes d'usos de recursos mar-camp-muntanya. Àrea a visitar: Xàbia-Benitatxell-Teulada.

● Eixida de camp II: Visita etnobiològica-etnoecològica a la Foia de Castalla. Continguts: aplicació de possibles recursos entobiològics i etnoecològics; un cas real. Àrea a visitar: terme d'Ibi.

● Eixida de camp III: Experiència etnobotànica. Continguts: usos de recursos vegetals. Àrea a visitar: Terme de Crevillent.DINÀMICA

En les sessions teòriques s'exposaran i explicaran els diferents temes. En les eixides de camp es discutiran aspectes diversos sobre allò que es veurà i com aplicar-ho.

DURADA i DATES

Curs de 30 hores lectives, 15 teòriques i 15 d'eixides de camp. Dates: 21, 22 y 24 de març, 25, 26 i 28 d'abril, 9, 10 i 12 de maig. Les eixides de camp són els dissabtes. Horari: de 17.30 a 20.00 h i els dissabtes de 9 a 14.00 h).

DESTINATARIS

Docents de l'àmbit del medi ambient encara que no exclusivament. Docents amb capacitat de reflexió, d'anàlisi i de ganes d'intercanviar opinions, d'innovar, d'aprendre i d'ensenyar.

(c) Antoni Barber, 2007

PROFESSORAT

Antoni Barber Vallès
http://eco.tonibarber.com

Coordinació de l'àrea d'Educació ambiental del CEFIRE d'Alacant: Francisco González  


eco.tonibarber.com

Entrevista realitzada pels alumnes del curs
a Manolo de Crevillent nascut al 1927
(entrevista realitzada en maig de 2007)

Gravació en audio de l'entrevista (format mp3)