LA CULTURA DE L'ESPART AL TERRITORI VALENCIÀ
     

ESPART I HISTÒRIA
Sparto grass and history

LA PLANTA
The Plant

COLLITA I ASECATGE DE L'ESPART
Harvesting and drying spartum

ESPART
Sparto grass

       

PREPARACIÓ DE L'ESPART CRU
Preparation of raw sparto grass

COSIR LLATA
Sewing Llata (plait)

UTILLATGE
Tools

CORDATGES
Ropes

       

MANUFACTURA DEL CALÇAT D'ESPART
Manufacturing footwear of sparto grass

EL CALÇAT
Sandals & footwear

UTENSILIS PER AL BESTIAR
Utensils for livestock

UTENSILIS PER A ALTRES ANIMALS
Utensils for other animals

       

CAMP, MAR I DERIVATS
Farm, sea and derivatives

ESTRIS DOMÈSTICS
Household

BARXES
Baskets

CABASSOS
Baskets

 
   

CISTELLES
Baskets

CARAGOLERES
Snails baskets

FUNDES
Cases

RECEPTACLES
Receptacles

 
 
S  
 

ORNAMENTS
Ornaments

ESTORES I PELFUTS
Carpets and rugs

OBJECTES DIVERSOS D'ESPART
Divers objects of sparto grass

GENT TREBALLANT L'ESPART
People working dealing with sparto grass

 
 
   

UN DIA DE TREBALL AMB L'ESPART
A day working for sparto grass

XAMELES PER A LA NIT DE NADAL
Torches for Christmas Eve

 

stat tracker for tumblr

eco.tonibarber.com