Etnoflora arbòria i llenyosa d'Ibi (L'Alcoià, Alacant)
Etnoflora arbórea y leñosa de Ibi (Alicante)
Ibi Arboreal & woody Ethnoflora (Alicante, Spain)

INFORMACIÓ GRÀFICA CORRESPONENT ALS CAPÍTOLS 7, 11, 12 i 13
INFORMACIÓN GRÁFICA CORRESPONDIENTE A LOS CAPITULOS 7, 11, 12 Y 13 / GRAPHICAL INFORMATION RELATED TO CHAPTERS 7, 11, 12 & 13

DE / OF

Aproximació al coneixment etnobiològic i etnoecològic d'Ibi
Una anàlisi sobre la relació dels éssers humans i l'entorn a Ibi

Aproximación al conocimiento etnobiológico y etnoecológico de Ibi
Un análisis sobre la relación de los seres humanos i el entorno en Ibi


Contribution to the Ethnobiological & Ethnoecological knowledge of Ibi
An analysis of the human beings-environment relationship

 

L'entorn i la gent (etnoecologia)
El entorno y la gente (etnoecología)
Environment & people (Ethnoecology)

Agro
L'entorn
(El entorno / Environment)

Aproximació al coneixment etnobiològic i etnoecològic d'Ibi
Una anàlisi sobre la relació dels éssers humans i l'entorn a Ibi

Aproximación al conocimiento etnobiológico y etnoecológico de Ibi
Un análisis sobre la relación de los seres humanos i el entorno en Ibi


Contribution to the Ethnobiological & Ethnoecological knowledge of Ibi
An analysis of the human beings-environment relationship
(in Catalan and Spanish)

 

Acte de presentació del llibre juliol 2005 / Acto de presentación del libro julio 2005 / Presentation event July 2005

Acte de presentació del llibre maig 2006 / Acto de presentación del libro mayo 2006 / Presentation event May 2006

Fes una ullada a l'índex de continguts
Ojea el índice de contenidos
Have a look to the content index

Algunes planes d'exemple
Algunas páginas de ejemplo
Have a look to some pages

CARACTERÍSTIQUES / Características / Characteristics

Autors / Authors: A. Barber, S. Redero, M. Corbí, B. Alba, D. Molina & X. Barber
Editor / Publisher: IDENTIA Institute
, 2005.
Pàgines / Pages: 280
Idioma / Language:
catalán y castellano / Catalan and Spanish
Edició / Edition: Rústica / Paperback